Poniżej macie Państwo możliwość zapoznania się z wybranymi przykładami leczonych przeze mnie wad zgryzu. Prezentowany podział wad jest umowny i nie jest oficjalnie obowiązującą klasyfikacją. Prawdopodobnie każdy potencjalny pacjent odnajdzie tu swoje problemy. Każdy człowiek jest inny i niepowtarzalny, dlatego też plan leczenia dla każdego ustalany jest indywidualnie. Klasyfikacja wad oparta jest na podziale w stosunku do trzech płaszczyzn: pozioma, pionowa i strzałkowa


Wszystkie zamieszczone zdjęcia pokazują naszych pacjentów przed i po leczeniu.

Wady przednio-tylne

Jest to grupa wad, w której występuje nieprawidłowy kontakt zębów górnych i dolnych w płaszczyźnie przednio-tylnej. Dzielimy je na wady dotylne i doprzednie.

a) wady doprzednie (przodozgryz) - żuchwa, dolny łuk, dolne zęby są wysunięte przed zęby górne:

dolne wysunięte przed górnymi górne przesunięto przed dolne

Korektę profilu twarzy można uzyskać stosując aparat: maska twarzowa:

profil pacjentki przed leczeniem profil pacjentki po leczeniu
więcej przypadków / przykładów w: wady doprzednie

b) wady dotylne (tyłozgryz), najczęstrze z wad - żuchwa, dolny łuk, dolne zęby są cofnięte w stosunku do górnych. Dzielimy je na dwie podgrupy:

Podgrupa pierwsza - zęby górne wychylone do przodu:

wystające siekacze siekacze w szczęce i rzuchwie stykają się
więcej przypadków / przykładów w: zęby górne wychylone do przodu

Podgrupa druga - zęby górne przechylone do tyłu:

siekacze ranią dziąsło siekacze podniesione
więcej przypadków / przykładów w: zęby górne przechylone do tyłu

W wadach dotylnych i doprzednich dochodzi czasem do przerostu ale i niedorozwoju szczęki, żuchwy lub kombinacji ich obu (pseudoprzodozgryzy i pseudotyłozgryzy).

Wady pionowe

Jest to grupa wad, w której występuje nieprawidłowy kontakt zębów górnych i dolnych w płaszczyźnie pionowej. W normie zgryzowej zęby górne powinny pokrywać dolne w 1/3 - 1/2 ich wysokości. W wadach pionowych kontakt ten jest nieprawidłowy. Dzielimy je na otwarte i głębokie.

a) zgryzy otwarte. Istnieje szpara pionowa między zębami górnymi i dolnymi (brak kontaktu między zębami):

niedomykanie zębów zęby stykają się
więcej przypadków / przykładów w: zgryz otwarty

b) zgryzy głębokie (nadzgryz). Zęby górne zbyt głęboko lub całkowicie pokrywają zęby dolne, zęby dolne są niewidoczne:

niewidoczne zęby dolne odsłonięto zęby dolne
więcej przypadków / przykładów w: zgryz głęboki

Wady poprzeczne

Jest to grupa wad, w której występuje nieprawidłowy kontakt zębów górnych i dolnych w stosunku do płaszczyzny pośrodkowej. Upraszczając, w wadach tych zaburzona jest symetria strony prawej i lewej. Dzielimy je na:

a) Zgryzy krzyżowe. Zęby dolne pokrywają górne:

odwrotne zachodzenie zębów prawidłowe zachodzenie zębów
więcej przypadków / przykładów w: zgryz krzyżowy

b) Zgryzy przewieszone. Zęby górne całkowicie pokrywają dolne, niejako "przewieszając" się nad nimi:

za szeroki łuk górny dopasowanie góry i dołu
więcej przypadków / przykładów w: zgryz przewieszony

c) Asymetria. Linia pośrodkowa w łuku górnym nie pokrywa się z linią pośrodkową w łuku dolnym:

niezgodność linii pośrodkowych linie pośrodkowe zgodne
więcej przypadków w: asymetria zgryzu

Nieprawidłowości zębowe

Inne często spotykane problemy w ortodoncji:

a) Stłoczenia - brak miejsca dla wszystkich zębów w łuku:

stłoczenia zęby wyrównane
więcej przypadków / przykładów w: stłoczenia

b) Szparowatość - nadmiar miejsca, obecność nieestetycznych przerw miedzy zębami:

szpara, przerwa między zębami siekacze zsunięte
więcej przypadków / przykładów w: szparowatość

c) Zatrzymane zęby. Zęby, ktore się nie wyrznęły pozostając w kości:

zatrzymany ząb ząb wprowadzony do łuku
więcej przypadków / przykładów w: zatrzymany ząb

d) Brak zawiązków niektórych zębów - zęby, które się nie wyrznęły i nie wyrzną bo ich nie ma:

brak zawiązków, hipodoncja trójki w miejscu dwójek
więcej przypadków / przykładów w: brak zawiązków

e) Transpozycja zębów (zamienione miejscami zęby). Poniżej zamieniona trójka z czwórką:

brak zawiązków, hipodoncja trójki w miejscu dwójek

Wady złożone

W praktyce najczęściej spotykamy pacjentów z problemamy złożonymi, gdzie tyłozgryz łączy się ze stłoczeniami, przodozgryz ze szparowatością a zgryz głęboki z brakiem zawiązków. Kombinacja wad jest bardzo duża. Oto przykłady:

krzywy zgryz poprawiony zgryz
więcej przypadków / przykładów w: wady złożone

Ponieważ pytań, które zadają pacjenci a które dotyczą leczenia ortodontycznego (i nie tylko) jest bardzo wiele, postanowiliśmy umieścić je w osobnym dziale "Pytania i Odpowiedzi (FAQ)"

strzałka do góry